101 innovaties voor woningrenovaties

  • Woningeigenaar

  • Nieuwbouw/renovatie

  • Woningtype

  • Bouwjaar

  • Schaal van toepassing

Er zijn 104 innovaties gevonden:

Organisatie
Innovatie
Onderscheidend element
Categorie
Warmte als een dienst: warmtesysteem voor gestapelde bouw en bedrijfsgebouwen. Van subsidieaanvraag, planning en realisatie tot 20 jaar exploitatie van warmte
Corporatiewarmte is warmte-as-a-service voor appartementencomplexen, inclusief financiering. Corporatiewarmte verduurzaamt gestapelde complexen met blokverwarming naar 80% tot 100% reductie van aardgas. Woonlasten blijven gelijk
Met inzet van de HoCoSto warmtebuffer als seizoensopslag in combinatie met een lokaal collectief warmtenet wordt een appartementencomplex, hofje of wijk aardgasvrij verwarmd
Prefab schilisolatie met ventilatiekanalen
Renolution gaat verder dan alleen het plaatsen van een isolerende schil. Veel oudere woningen zijn namelijk niet alleen slecht geïsoleerd, maar ook slecht geventileerd. Het duurzaam renoveren verhelpt beide problemen in één keer. In de gevel is een CO2-gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning geplaatst om de ventilatie van de woningen te regelen
Het Volthera PVT-systeem is een twee-in-één oplossing voor woningen. Er wordt namelijk niet alleen zonne-energie dat op het dak valt omgezet in elektriciteit, er wordt ook tap- en cv-water mee verwarmd. Voor bestaande woningen is er een hybride oplossing en voor nieuw te bouwen woningen een all-electric oplossing
Stand-alone warmtepomp-oplossing die in of tegen elk gebouw geplaatst kan worden in een eigen behuizing, op verzoek passend bij de omgeving bekleed. De Qbox levert volcontinu hoge temperaturen en is traploos modulerend. Geschikt voor moeilijk te verduurzamen vastgoed, zoals monumentale gebouwen
Op basis van een 3D-model van de gebouwschil wordt de energiehuishouding van een (woon-)gebouw of seriematige woningen gedetailleerd nagebootst. Het laat zien welke verbeteringen in combinatie met welke warmtetechniek leiden tot de beste aardgasvrije warmteoplossing en voorkomt onnodige en verkeerde investeringen
Met het COLONY-model kan zichtbaar worden gemaakt hoe wijken het beste de warmtetransitie kunnen ondergaan. Het berekent optimale verwarmingsoplossingen voor elk adres afzonderlijk en voor de wijk als collectief
GevelAlliantie
Het verduurzamen van portieketagewoningen naar bijna energieneutrale woningen, circulair materiaalgebruik en het opwaarderen van de GFE (Groente, Fruit en Etensresten) van de bewoners naar gas. Kosten per woning zijn € 40.000
Energiebesparing en beter warmtecomfort met stralingswarmtematten die onzichtbaar in vloer, wand of plafond kunnen worden opgenomen. De flexibele matten genereren lage temperatuur stralingswarmte
Pagina 2 van 11

Dit is een voorproefje van de matchingtool, die veel completer en breder doorzoekbaar zal zijn. Op dit moment bevat dit overzicht voornamelijk innovaties die al bekend zijn bij TKI Urban Energy. We staan zeker open voor andere, nieuwe innovaties. Aanmelden kan bovenaan deze pagina!

Meer informatie over dit overzicht, over de matchingtool of over Uptempo! vind u op de pagina Over deze website.