Toon filters
 • Woningen/Utiliteit

 • Gebouwtype

 • Eigendomschap

 • Woningeigenaar

 • Type werkzaamheden

 • Bouwjaar

 • Woningtype

 • Ambitie

 • Verdieping

 • Verdieping

 • Verdieping

 • Verdieping

Bekijk 212 innovaties:

Goedkoop ventilatie met warmterugwinning aanbrengen in bestaande woningen

OVERFLOW TECHNOLOGY VAN ZEHNDER

Met overflow Technology vervang je eenvoudig de mechanische ventilatie op zolder door een WTW-unit. Alleen toevoerkanalen naar de eerste verdieping zijn nodig.

Compact energie opslaan met geringe verliezen

NE STORE VAN NEWTON ENERGY SOLUTIONS

NEStore is een energieopslagsysteem op basis van warm water met zeer beperkt energieverlies (rond 1% per dag), met hoge energiedichtheid en weinig onderhoudskosten. NEStore kan gekoppeld worden met zonnepanelen, zonnecollectoren of warmtepompen.

Vind tijdig lekkages in luchtdicht bouwen met ultrasoon geluid

LUCHTDICHT. EU

De reguliere luchtdichtheidsonderzoeken vereisen de mogelijkheid tot temperatuur- of drukverschil. Middels deze ultrasoontechniek kunnen luchtlekkages ontdekt worden vlak na de gevelsluiting en ruim voor de start van de afbouw.

Ontdek de mogelijkheden van opwekking per wijk of buurt

DUURZAME DAKEN KANSENKAART

De Duurzame Daken Kansenkaart van Rooftop Revolution brengt op gebiedsniveau en per dak in kaart wat de mogelijkheden zijn voor duurzame, multifunctionele daken.

Groenprefab: snel zelf een prefab dak configureren

PREFAB DAK CONFIGURATOR

Groenprefab maakt houtskeletbouw woningen en prefab renovaties. Maar dan slimmer: Binnen één uur kan een offerte opgemaakt worden voor een prefab dak met behulp van hun dakconfigurator.

Servex vervangt de ketel in een appartementengebouw door een warmtepomp

SERVEX

Een collectieve hoge temperatuur warmtepomp die geschikt is om voor wooncomplexen (vanaf 25 woningen) de cv-ketel te vervangen zonder grote aanpassingen te doen aan de afgiftesystemen.

Energie Totaal Projecten standaardiseert de warmtepomp in utiliteit

ENERGIE TOTAAL PROJECTEN

Gestandaardiseerde warmtepompen ontworpen op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor het maken van warmte. Door deze standaardisatie kunnen systemen veel sneller en eenvoudiger worden gerealiseerd en tegen aanmerkelijk lagere kosten. De warmtepompen kunnen ook aangepast worden aan specifieke behoeften.

Warmtecollectoren met een hoog rendement

G2 ENERGY

De collectoren zijn opgebouwd uit een aluminium frame en bodem welke voorzien is van een hoogwaardige isolatie. De collector is afgedekt met ijzerarm gehard glas met een hoge lichtdoorlaatbaarheid. Tussen het glas en de isolatie ligt de absorber die voorzien is van een spectraalselectieve laag die het licht omzet in warmte met een zeer hoog rendement. De zonnecollectoren van G2 Energy zijn makkelijk toepasbaar in grote en kleine projecten, zoals zwembaden, recreatiecentra, woningen, zorginstellingen, bedrijven en de agrarische sector.

Zonthermisch systeem met hoge opbrengst

INFINITY SOLAR

Zonnecollectoren met een zeer hoge warmteopbrengst door toepassing van vacuümbuis collecteren. Het vacuüm tussen de binnenste en buitenste buis creëert een optimale isolatie. Hierdoor wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt, zodat ook ‘s winters de maximale hoeveelheid energie wordt opgevangen en opgeslagen voor uw gebruik.

Energie damwanden: warmte uit water en bodem

Energie damwanden

Warmtewisselaars in de kade winnen warmte terug uit het langsstromende water en de bodem.

Energy as a service voor o.a. VVE’s

ENERGY BRIDGE

Een energy-as-a-service concept om complexen van woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en commercieel vastgoed snel van het gas af te halen. De collectieve warmte-installaties worden vervangen door duurzame warmtesystemen. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen technieken. Afhankelijk van het complex wordt de beste oplossing gekozen dat vaak deels bestaat uit een collectieve warmtepomp, isolatie en andere maatregelen. Energy Bridge biedt zo jarenlang, gegarandeerd duurzame warmte.

Een thermisch net voor warmte en koeling: E.ON ectogrid™

E.ON ECTOGRID™

Essent brengt een gedecentraliseerd systeem naar de Nederlandse markt dat een stadsblok, omgeving of zelfs een hele stad van het aardgas kan halen. Het is een schaalbare en energie-efficiënte oplossing die alle benodigde verwarming en koeling in één systeem kan produceren. De technologie gebruikt lage temperaturen (0-40 ° C), gedistribueerde warmtepompen, hernieuwbare energie en opslag. Door energie te delen, te balanceren en bij toerbeurt op te slaan, maakt het systeem efficiënt gebruik van alle beschikbare energiestromen voordat nieuwe energie wordt toegevoegd. In Nederland wordt het systeem op de markt gebracht door Essent EIS.Wilt u ook in deze lijst?
Meld dan nu uw innovatie aan!

Aanmelden
200+ innovaties - Uptempo!