Bezoekers
Innovators

17 kennisitems gevonden

Programma: Aardgasvrije wijken (PAW)

Wat zijn de knelpunten waar gemeente, regio, provincie of waterschap tegenaan lopen bij het aardgasvrij maken van wijken? Als Kennis- en leerprogramma met 66 proeftuinen verbindt Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gemeenten met elkaar. Via bijeenkomsten maar ook online via het platform, met toegang tot de praktijk-, leerervaringen en opgedane kennis voor álle gemeenten. Dit is dé online plek waar alle relevante informatie en het professionele netwerk samenkomt. Zo signaleren en agenderen we knelpunten en lossen we deze zoveel mogelijk op!

25 juni 2023 Kennisdossier Inspiratiedocument

Duurzame warmte en koude

Om tot een CO₂-vrije gebouwde omgeving in 2050 te komen, moet de warmte- en koudevoorziening in woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouw verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door een gebouw vergaand te isoleren, gecombineerd met elektrische warmtepompen en duurzame opties voor koeling, of door collectieve warmtenetten met duurzame warmtebronnen toe te passen. Vind hier de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over duurzame warmte en koude.

23 juni 2023 Kennisdossier

TKI Urban Energy: Warmtenetten georganiseerd

Deze publicatie geeft een helder overzicht van de manier waarop warmtenetten tot stand gebracht kunnen worden. Deze publicatie is daarmee een vervolg op voorliggende publicatie Warmtenetten Ontrafeld en gaat over de afwegingen bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een collectief warmtenet.
Warmtenetten Georganiseerd gaat in op de organisatorische kant van een warmtenet en de voor- en nadelen, knelpunten en kritische succesfactoren die daarbij horen, waaronder juridische en financiële aspecten.

23 juni 2023 Kennisdossier

TKI Urban Energy: Warmtenetten ontrafeld

Deze publicatie geeft een helder overzicht van de belangrijkste onderdelen van een warmtenet.
Deze publicatie gaat over de ketenonderdelen van een warmtenet.
Een warmtenet is één van de mogelijke duurzame, toekomstige energie-infrastructuren in de gebouwde omgeving; naast (groen) gas en elektriciteit.

23 juni 2023 Kennisdossier

Ventilatie en luchtdichtheid: Routekaart voor goede advisering

Een woning ventileren op energiezuinige wijze én daarbij een gezonde, comfortabele woning realiseren? TKI Urban Energy geeft een stappenplan om dit te kunnen realiseren.

Deze routekaart is primair gericht aan energieadviseurs, energiecoaches, energielokketten en uitvoerende partijen om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning op het gebied van ventilatie en luchtdichtheid. Het eindresultaat is een formulier dat samen met de eigenaar/bewoner doorlopen kan worden, om te nemen ventilatiemaatregelen af te stemmen op hun wensen.

23 juni 2023 Routekaart

Factsheets over technieken en bronnen van Het Expertise Centrum Warmte

Expertise Centrum Warmte: Voor kennis over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving
Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is een kenniscentrum dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Dit doen zij met producten zoals factsheets over de verschillende technieken, en met verhalen uit de praktijk.

23 juni 2023 Kennisdossier

Financieringsmogelijkheden van BNG: Samen voor een betaalbaar warmtenet

Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten beschrijft de route die een nieuw kabinet kan bewandelen om een efficiënte, snelle en betaalbare warmtetransitie tegen de maatschappelijk laagste kosten te realiseren.

Deze paper bevat een concreet voorstel om via Regionale Warmtebeheer Bedrijven en enkele flankerende maatregelen de uitrol van collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving te versnellen. Dragende principes daarbij zijn een bundeling op organisatorisch en financieel gebied middels een RWB en publiek-private samenwerking. Het RWB is gericht op risicomitigatie in warmtenetprojecten en daarmee op een effectieve en betaalbare warmtetransitie.

23 juni 2023 Whitepaper

Iedere bewoner wil wat anders: bouwblokken voor een persoonlijk arrangement

Elke bewoner een Persoonlijk Renovatie Arrangement – Op weg naar aardgasvrije woningen


In 2030 moeten 1,5 miljoen huizen in Nederland aardgasvrij zijn. In dit onderzoek richten we ons op de wensen en behoeften van de bewoners tijdens renovaties aan bestaande woningen. Dit doen we aan de hand van het gebruikers-, technologisch en financieel perspectief. In het Persoonlijk Renovatie Arrangement brengen we bewonersbehoeften en drie kansrijke energieconcepten samen.

9 juni 2023 Kennisdossier

Een gezond klimaat in de woning: Waarom en hoe?

Om de internationale klimaatdoelstellingen te halen, moeten alle Nederlandse woningen voor 2050 van het aardgas af. Echter weinig mensen zijn bereid om in de verduurzaming van hun woning te investeren. Bij renovaties ligt de nadruk vaak op energetische verbeteringen, terwijl maar 15 tot 20% van de woningeigenaren hier affiniteit mee heeft. Daarom is het waarschijnlijk effectiever om ook in te zetten op een gezond en comfortabel binnenklimaat. Maar hoe zorg je ervoor dat een woning na een renovatie gezonder en comfortabeler is, zonder de eigenaar op kosten te jagen? En welke innovaties zijn daarvoor nodig?

9 juni 2023 Kennisdossier

Routekaarten na-isolatie

Vochtproblemen en schimmel door na-isolatie: de nachtmerrie van iedere woningeigenaar. Toch komt het vaker voor dat je denkt. Gebrek aan een integraal plan, bouwfysische kennis en onkunde ligt hier vaak aan ten grondslag.

Deze routekaarten bieden energieloketten, adviseurs en uitvoerende partijen eerste handvatten en afwegingskaders voor hun advisering over de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van vocht door na-isolatie. De routekaarten richten zich op de drie grootste bouwdelen: vloer, gevels en dak. Per bouwdeel wordt onderscheid gemaakt tussen houtskeletbouw, of opbouw in steen/beton.

17 mei 2023 Kennisdossier Routekaart

Innovaties voor buurtwarmtenetten

Van het gas af! Veel partijen zijn bezig met het aardgasvrij maken van woningen, buurten en wijken. Bewoners (collectieven) zoeken naar de meest efficiënte oplossing voor hun huis en buurt. Gemeenten onderzoeken hoe ze hele wijken van het gas kunnen halen en individuele bewoners kunnen stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen. In deze processen passeren technische oplossingen de revue, zoals een warmtenet gevoed door lokaal opgewekte restwarmte of warmte van PVT-zonnepanelen en een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Maar wat is de beste? En welke oplossing past bij de bestaande situatie?

27 maart 2023 Inspiratiedocument

Een betaalbaar publiek warmtenet door goed risicomanagement en slimme financiering

De financiering van warmtenetten is een uitdaging. Daarnaast speelt bij gemeenten de vraag hoe regie te houden op warmtelevering wanneer er voor lange termijn een concessie verleend wordt. In dit webinar stond de innovatieve aanpak GROWE centraal; Geen Risico voor Overheid Wel Eigenaarschap. Deze aanpak is ontwikkeld aan de hand van ervaringen in EnergieRijkDenHaag en de proeftuin aardgasvrije wijken in Katwijk. Met Gerwen van der Linden (gemeente Katwijk) en Caspar Boendermaker (Specialist Business Development & Duurzaamheid bij BNG Bank).

14 februari 2022 WebinarWilt u ook in deze lijst?
Meld dan nu uw innovatie aan!

Aanmelden
200+ innovaties - Uptempo!