Over deze website

Nederlandse woningcorporaties en woningeigenaren werken hard aan de verduurzaming van hun woningen. Marktrijpe innovaties bieden de kans om méér te bereiken met dezelfde middelen. Maar hoe vind je de innovatie die past bij de verduurzamingsopgave?

Uptempo! ontwikkelt hiervoor een speciale matchingtool. Een eerste inventarisatie resulteerde in 101 innovatieve oplossingen voor woningen en utiliteitsgebouwen (and counting). Deze oplossingen bieden wij hier aan, ingedeeld in 16 categorieën. Hier vindt u de relevante innovaties voor het duurzaam renoveren van woningen en utiliteitsgebouwen.

 

Disclaimer

Deze publicatie bevat energie-innovaties geschikt voor woningen die recent ontwikkeld zijn, en die nu beschikbaar zijn in de markt, gerangschikt op categorie en alfabet. Het is dus géén ranglijst. De lijst is tevens niet een complete lijst van energie-innovaties voor woningen.

Bronnen voor de initiële lijst zijn divers. Gestart is met de Topsector Energie projectendatabase. Deze database bevat projecten die recentelijk innovatiesubsidie hebben ontvangen van RVO.nl. De database is aangevuld met bedrijven die bezig zijn met een kansrijke aanvraag en zich hebben gemeld TKI Urban Energy, en met bedrijven uit de markt die innovaties aanbieden.

De lijst is samengesteld op basis van een aantal criteria:

  • Het gaat om renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen;
  • Er moet een Nederlandse vestiging zijn waar innovatie en/of marktontwikkeling plaatsvindt;
  • Het product moet rijp zijn voor opschaling (dus in oplage verkrijgbaar);
  • De innovatie moet actueel zijn (2017 en later).

De korte beschrijving van de innovaties is opgesteld door Uptempo! op basis van de informatie uit de aanvraag en/of de bedrijfswebsite.

Mist u een innovatie in deze lijst? Meldt u dan aan middels dit formulier. Wij beoordelen vervolgens of de innovatie kan worden toegevoegd.

Meer weten?

Uptempo! verbindt vraag naar en aanbod van energie-innovaties, onder meer door innovatieve oplossingen voor specifieke verduurzamingsopgaven gemakkelijker vindbaar te maken. Deze lijst biedt woningcorporaties en collectieven van particulieren woningeigenaren een eerste overzicht van innovatieve oplossingen die voor hen mogelijk interessant zijn.

Intussen ontwikkelt Uptempo! momenteel een omvangrijke, goed doorzoekbare matchingtool. Deze matchingtool stelt partijen in staat om aan de hand van enkele eenvoudige vragen een selectie te maken van innovatieve oplossingen die voor een specifieke renovatie- of verduurzamingsopgave relevant zijn. We beschikken over een database van uiteenlopende innovatieve renovatie-oplossingen voor alle typen gebouwen.

Over Uptempo!

Om de gebouwde omgeving in hoog tempo en op grote schaal te verduurzamen, is innovatie essentieel. Uptempo! is een programma dat gericht is op versnelling en opschaling. Een multidisciplinair team onderzoekt onder meer welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden; welke kansen blijven liggen en hoe het lerend vermogen van alle actoren in de keten vergroot kan worden.

Ontwikkelt u ook energie-innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen, bijvoorbeeld omdat ze kosten-reducerend werken of efficiëntie beogen? Of houdt u zich bezig met renovaties op grote schaal mogelijk maken? Of bent u juist een partij die behoefte heeft aan innovatieve oplossingen? Of biedt u wellicht een platform of netwerk voor partijen die aan innovaties werken ten behoeve van de energietransitie? Word dan lid van de Uptempo! Linkedin Group om kennis op te doen, informatie uit te wisselen en in contact te komen met gelijkgestemden. Bent u op zoek naar meer kennis over technische innovaties? Raadpleeg dan de kennisbank van TKI Urban Energy.

Het programma Uptempo! is een initiatief van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL. | Laatste update: 3 mei 2021 | uptempo@tki-urbanenergy.nlWilt u ook in deze lijst?
Meld dan nu uw innovatie aan!

Aanmelden