Bezoekers
Innovators

Privacyverklaring

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
TKI Urban Energy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de website www.uptempo.nu, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.uptempo.nu aan TKI Urban Energy verstrekt. Via deze website worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt: IP-adres, bedrijfsnaam, naam van product of dienst, bedrijfswebadres, naam van contactpersoon, functietitel van contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer.

WAAROM TKI URBAN ENERGY GEGEVENS NODIG HEEFT
TKI Urban Energy verwerkt de genoemde (persoons)gegevens in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening in het kader van de website www.uptempo.nu. Daarnaast kan TKI Urban Energy uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Tenslotte meet TKI Urban Energy statistieken rond bezoekersaantallen om het succes van de website www.uptempo.nu te monitoren.

HOE LANG TKI URBAN ENERGY GEGEVENS BEWAART
TKI Urban Energy bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
TKI Urban Energy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website www.uptempo.nu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TKI Urban Energy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
TKI Urban Energy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief advertenties over de website www.uptempo.nu zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website www.uptempo.nu gebruikt wordt, om rapporten over de website aan TKI Urban Energy te kunnen verstrekken en om adverteerdersinformatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TKI Urban Energy heeft hier geen invloed op. TKI Urban Energy heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uptempo@tki-urbanenergy.nl. TKI Urban Energy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
TKI Urban Energy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.uptempo.nu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact op met TKI Urban Energy via uptempo@tki-urbanenergy.nl.

Dit is een website van TKI Urban Energy. TKI Urban Energy is als volgt te bereiken:

Adres: Arthur van Schendelstraat 550D, 3511 MH Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56025912
Telefoon: +31 30 747 00 27
E-mailadres: info@tki-urbanenergy.nlWilt u ook in deze lijst?
Meld dan nu uw innovatie aan!

Aanmelden
200+ innovaties - Uptempo!