Toon filters
  • Type innovatie

Bekijk 122 innovaties:

Solarus Smart Energy Solutions BV

Ah Tech PowerCollector

Een zeer efficiënt PVT-paneel: efficiëntie 89% . In dit paneel wordt zonnewarmte geoogst en elektriciteit opgewekt. Er is ISDE subsidie beschikbaar voor dit paneel.

GPX Open Source

Groepsmeter

De groepsmeter verzamelt tot 10 individuele aansluitingen met energiemeters en is geschikt om ook externe bronnen aan te koppelen. Het is bruikbaar om onderling te kunnen verrekenen. Het is gebouwd als social art project, en helpt de sociale cohesie.

Saint-Gobain Solutions

ActiveWarmth

ActiveWarmth is een totaaloplossing voor isolatie en verwarmingssysteem dat alléén verwarmt waar de bewoner zich in het huis bevindt. Een slim wandverwarmingssysteem dat onzichtbaar verwerkt is in de wanden en zorgt voor een snelle, comfortabele manier van verwarmen.

Collectief Duurzame Daken

Collectief Duurzame Daken

Collectief Duurzame Daken levert een integrale propositie voor het verduurzamen van daken, waarin alle duurzaamheidsopgaven worden gekoppeld in een advies, ontwerp het leveren van de fysieke oplossingen, vanuit een bundel samenwerkende bedrijven. Met gasloos als uitgangspunt en doel.

Newton Energy Solutions

NEStore

NEStore is een energieopslag systeem op basis van warm water met zeer beperkt energieverlies (rond 1% per dag), met hoge energiedichtheid en weinig onderhoud kosten. NEStore kan gekoppeld worden met zonnepanelen, zonnecollectoren of warmtepompen.

Luchtdicht.eu

Ultrasoon luchtdichtheidsmetingen

De reguliere luchtdichtheidsonderzoeken vereisen de mogelijkheid tot temperatuur- of drukverschil. Middels deze ultrasoontechniek kunnen luchtlekkages ontdekt worden vlak na de gevelsluiting en ruim voor de start van de afbouw.

Stichting Rooftop Revolution

Duurzame Daken Kansenkaart

De Duurzame Daken Kansenkaart van Rooftop Revolution brengt op gebiedsniveau en per dak in kaart wat de mogelijkheden zijn voor duurzame, multifunctionele daken.

Nieuwe energiebronnen ontdekken en gebruiken

Energie Totaal Projecten

Gestandaardiseerde warmtepompen ontworpen op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor het maken van warmte. Door deze standaardisatie kunnen systemen veel sneller en eenvoudiger worden gerealiseerd en tegen aanmerkelijk lagere kosten. De warmtepompen kunnen ook aangepast worden aan specifieke behoeften.

Zonlichtcollectoren met zeer hoge opbrengst

G2 Energy

De collectoren zijn opgebouwd uit een aluminium frame en bodem welke voorzien is van een hoogwaardige isolatie. De collector is afgedekt met ijzerarm gehard glas met een hoge lichtdoorlaatbaarheid. Tussen het glas en de isolatie ligt de absorber die voorzien is van een spectraalselectieve laag die het licht omzet in warmte met een zeer hoog rendement. De zonnecollectoren van G2 Energy zijn makkelijk toepasbaar in grote en kleine projecten, zoals zwembaden, recreatiecentra, woningen, zorginstellingen, bedrijven en de agrarische sector.

Proceswarmte, heet water, verwarming en zelfs koeling van de zon

Infinity Solar

Zonnecollectoren met een zeer hoge warmteopbrengst door toepassing van vacuümbuis collecteren. Het vacuüm tussen de binnenste en buitenste buis creëert een optimale isolatie. Hierdoor wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt, zodat ook ‘s winters de maximale hoeveelheid energie wordt opgevangen en opgeslagen voor uw gebruik.

Een energiedamwand als nieuwe energiebron

Energie damwanden

Warmtewisselaars in de kade winnen warmte terug uit het langsstromende water en de bodem.

Collectief over naar duurzame warmte

Energy bridge

Een energy-as-a-service concept om complexen van woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en commercieel vastgoed snel van het gas af te halen. De collectieve warmte-installaties worden vervangen door duurzame warmtesystemen. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen technieken. Afhankelijk van het complex wordt de beste oplossing gekozen dat vaak deels bestaat uit een collectieve warmtepomp, isolatie en andere maatregelen. Energy Bridge biedt zo jarenlang, gegarandeerd duurzame warmte.Wilt u ook in deze lijst?
Meld dan nu uw innovatie aan!

Aanmelden